Nye supportrutiner

Vi ønsker å gjøre vår support enda bedre og har i samarbeid med dere, våre kjære klienter, utarbeidet nye supportrutiner som vi prøver ut. 

Universell utforming

Fra 1. juli 2014 er det lovpålagt krav om at alle nye bestillinger, inkludert større endringer, av bl.a. nettsteder må være tilpasset kravene om Universell Utforming (UU).

Sider