Google Analytics blir ulovlig, Datatilsynet anbefaler å utforske alternativer

Daglig leder / prosjektleder
Laptop med fremstilling av brukerdata

En avgjørelser fra 13. januar i Østerrike konkluderer med at Google Analytics bryter med GDPR og er ulovlig å bruke. Ramsalt har et godt alternativ på plass med Matomo.

Google Analytics sender persondata til USA, konkluderer et nylig vedtak. – Det er vanskelig å se hvordan bruk av Google Analytics kan være lovlig, sier Datatilsynet og anbefaler norske virksomheter å se etter alternativer, skriver Digi.no 17. januar.

Årsaken er at personopplysninger om europeere, som fanges opp gjennom informasjonskapsler i tjenesten, sendes ut av EØS til USA.

Datatilsynet i Norge behandler også for tiden to saker som gjelder bruk av Google Analytics. Datatilsynet for EU-organene (EDPS) har kommet med en tilsvarende avgjørelse som i Østerrike.

Vi vet at det også vil komme flere avgjørelser om Google Analytics fra andre europeiske datatilsynsmyndigheter. Derfor anbefaler vi nå alle å utforske alternativer til Google Analytics.

Skriver Datatilsynet på sine egne nettsider

For å opprettholde personvernet til besøkende, må eiere av nettsteder finne alternativer til Google Analytics. Vi i Ramsalt og Datatilsynet anbefaler en løsning som drives i samme miljø som nettsiden da dette gir leverandøren av nettsiden kontroll over hva som deles og hvor dette skal deles.

Ramsalt har de siste par årene tilbudt Matomo til kunder som har vært spesielt opptatt av personvern. Vi drifter på server i samme datasenter som våre kunder har websidene, slik at de selv eier og har kontroll over dataene. Matomo er brukervennlig og et svært godt alternativ til Google Analytics. Data fra Google Analytics kan importers slik at man ikke mister historikk.

Om ønskelig kan Matomo kjøres parallelt med Google Analytics til Datatilsynet har kommet med sin endelige konklusjon.

Ta kontakt for å bytte fra Google Analytics til Matomo, eller ring Yngve W. Bergheim for nærmere informasjon.

Latest news

Drupal 9 reached its end of life (EOL) on November 1, prompting the need for an upgrade plan. Upgrading from Drupal 9 to Drupal 10 is expected to be smoother, thanks to smaller, incremental updates and faster iterations. Drupal recommends fully updating your Drupal 9 site with the latest module and theme versions before transitioning to Drupal 10.

Pierre Aryee
Perry Aryee

Drupal has been a robust choice for building and maintaining websites for decades. Like all other CMS systems, technological advancements and security requirements continually evolve at rapid speed and older software versions will be taken off the market.
 

Nina
Nina Holzapfel

The fastest way to resolve a problem is to write a good support ticket. Learn how to write to get your problem fixed as soon as possible. 

Yngve W. Bergheim
Yngve W. Bergheim

Liker du å jobbe direkte med kunden i tverrfaglige team og bruke designmetodikk som arbeidsmetode? 

Photo of Eir Husby
Eir Husby