Google Analytics blir ulovlig, Datatilsynet anbefaler å utforske alternativer

Daglig leder / prosjektleder
Laptop med fremstilling av brukerdata

En avgjørelser fra 13. januar i Østerrike konkluderer med at Google Analytics bryter med GDPR og er ulovlig å bruke. Ramsalt har et godt alternativ på plass med Matomo.

Google Analytics sender persondata til USA, konkluderer et nylig vedtak. – Det er vanskelig å se hvordan bruk av Google Analytics kan være lovlig, sier Datatilsynet og anbefaler norske virksomheter å se etter alternativer, skriver Digi.no 17. januar.

Årsaken er at personopplysninger om europeere, som fanges opp gjennom informasjonskapsler i tjenesten, sendes ut av EØS til USA.

Datatilsynet i Norge behandler også for tiden to saker som gjelder bruk av Google Analytics. Datatilsynet for EU-organene (EDPS) har kommet med en tilsvarende avgjørelse som i Østerrike.

Vi vet at det også vil komme flere avgjørelser om Google Analytics fra andre europeiske datatilsynsmyndigheter. Derfor anbefaler vi nå alle å utforske alternativer til Google Analytics.

Skriver Datatilsynet på sine egne nettsider

For å opprettholde personvernet til besøkende, må eiere av nettsteder finne alternativer til Google Analytics. Vi i Ramsalt og Datatilsynet anbefaler en løsning som drives i samme miljø som nettsiden da dette gir leverandøren av nettsiden kontroll over hva som deles og hvor dette skal deles.

Ramsalt har de siste par årene tilbudt Matomo til kunder som har vært spesielt opptatt av personvern. Vi drifter på server i samme datasenter som våre kunder har websidene, slik at de selv eier og har kontroll over dataene. Matomo er brukervennlig og et svært godt alternativ til Google Analytics. Data fra Google Analytics kan importers slik at man ikke mister historikk.

Om ønskelig kan Matomo kjøres parallelt med Google Analytics til Datatilsynet har kommet med sin endelige konklusjon.

Ta kontakt for å bytte fra Google Analytics til Matomo, eller ring Yngve W. Bergheim for nærmere informasjon.

Latest news

More and more states in the EU are making Google Analytics illegal, and if that isn’t enough to make you look for an alternative web analytics software, here is another strong argument: 

Nina
Nina Holzapfel

As Google itself announced that they’ll begin turning off Universal Analytics by July 1, 2023 there was great confusion in the market and companies are uncertain on how to proceed. Within this blog post we want to explain the most common terms, compare Google Analytics 4 to Matomo Analytics and inform companies about their choices.

Nina
Nina Holzapfel

This year's social gathering took place in Kalle (Lofoten) in Northern Norway. The whole international team met up and had four days full of activities including presentations, strategic planning and lots of fun.

Nina
Nina Holzapfel

The Liberian Observer is Liberia's first independent daily newspaper that envisions expanding into new markets and becoming the leading national digital newspaper. After thoughtful investigation they chose Ramsalt as digital partner.