Google Analytics blir mest sannsynlig ulovlig

Head of Client Operations
GA logo on laptop screen

Fra april 2023 vil Google Analytics mest sannsynlig bli ulovlig å bruke på norske nettsider siden statistikkverktøyet bryter med personvernforskrifter (GDPR). Datatilsynet i Norge har nettopp skrevet en artikkel hvor de ber bedrifter om å se etter et alternativt dataverktøy.

Dersom Datatilsynet fatter et vedtak om at den aktuelle nettsidens bruk av Google Analytics var i strid med GDPR, vil dette også kunne få konsekvenser for andre norske nettsteder. Derfor gjentar vi anbefalingen vår om å utforske alternativer til Google Analytics. Vi vil komme med nærmere informasjon om hva som gjelder og hvilke forventninger vi har til norske nettsider når vedtak er fattet. Dette kan komme tidligst i slutten av april.

Les hele artikkelen fra Datatilsynet.

Som erstatning for Google Analytics tilbyr Ramsalt Matomo Analytics. De viktigste fordelene og en sammenligning mellom Google Analytics og Matomo finner du her: Google Analytics 4 vs. Matomo Analytics.

For et individuelt tilbud og rådgivning angående dette er du velkommen til å ta kontakt med vår prosjektleder Nina Holzapfel.

Kan du fortsette å bruke Google Analytics likevel?

  • Google vil slutte å samle inn data for alle Google Analytics Universal (GA3) kontoer i juni 2023. Bedrifter er tvunget til å bytte til den nyeste versjonen kalt Google Analytics 4.
  • Google Analytics 4 står overfor lignende utfordringer som Google Universal Analytics (GA3)
    Datatilsynet har ikke tatt stilling til dette i den konkrete saken, men så vidt de kan se vil ikke Google Analytics 4 rette opp de problemene Datatilsynet har identifisert.
  • Det er noen innstillinger i Google Analytics som kan hjelpe deg med å sette den opp på en mer kompatibel måte (f.eks. skru av datainnsamling, personlig tilpasset annonsering, redusert data lagringstid), men som aldri vil oppfylle Schrems-II-dommen fra 2020. I følge dette kan personopplysninger ikke lenger overføres mellom EU/EØS-land til USA på grunnlag av den såkalte Privacy Shield-avtalen, som tidligere regulerte denne overføringen.

Denne artikkelen er ikke en juridisk rådgivning og skal ikke forstås som sådan.
* Med standard oppsett, ingen individuelle dataavtaler eller justeringer
** Forkortelse for The General Data Protection Regulation, EUs forordning (regelverk) for personvern. Også kalt personvernforordningen. See Overføring av personopplysninger ut av EØS | Datatilsynet

Latest news

We have gathered some reasons why Drupal could be a better choice for your needs.
 

Yngve W. Bergheim
Yngve W. Bergheim

Cookies have played a significant role in the digital landscape for quite some time, offering various benefits. However, as online information becomes more abundant, the search giant Google is taking a decisive step by phasing out third-party cookies in its Chrome browser. 

Pierre Aryee
Perry Aryee

With Drupal 9 having reached its end of life (EOL) on November 1, it’s time to start planning for an upgrade.

Pierre Aryee
Perry Aryee

Drupal has been a robust choice for building and maintaining websites for decades. Like all other CMS systems, technological advancements and security requirements continually evolve at rapid speed and older software versions will be taken off the market.
 

Nina
Nina Holzapfel