Google Analytics blir mest sannsynlig ulovlig

Prosjektleder
GA logo on laptop screen

Fra april 2023 vil Google Analytics mest sannsynlig bli ulovlig å bruke på norske nettsider siden statistikkverktøyet bryter med personvernforskrifter (GDPR). Datatilsynet i Norge har nettopp skrevet en artikkel hvor de ber bedrifter om å se etter et alternativt dataverktøy.

Dersom Datatilsynet fatter et vedtak om at den aktuelle nettsidens bruk av Google Analytics var i strid med GDPR, vil dette også kunne få konsekvenser for andre norske nettsteder. Derfor gjentar vi anbefalingen vår om å utforske alternativer til Google Analytics. Vi vil komme med nærmere informasjon om hva som gjelder og hvilke forventninger vi har til norske nettsider når vedtak er fattet. Dette kan komme tidligst i slutten av april.

Les hele artikkelen fra Datatilsynet.

Som erstatning for Google Analytics tilbyr Ramsalt Matomo Analytics. De viktigste fordelene og en sammenligning mellom Google Analytics og Matomo finner du her: Google Analytics 4 vs. Matomo Analytics.

For et individuelt tilbud og rådgivning angående dette er du velkommen til å ta kontakt med vår prosjektleder Nina Holzapfel.

Kan du fortsette å bruke Google Analytics likevel?

  • Google vil slutte å samle inn data for alle Google Analytics Universal (GA3) kontoer i juni 2023. Bedrifter er tvunget til å bytte til den nyeste versjonen kalt Google Analytics 4.
  • Google Analytics 4 står overfor lignende utfordringer som Google Universal Analytics (GA3)
    Datatilsynet har ikke tatt stilling til dette i den konkrete saken, men så vidt de kan se vil ikke Google Analytics 4 rette opp de problemene Datatilsynet har identifisert.
  • Det er noen innstillinger i Google Analytics som kan hjelpe deg med å sette den opp på en mer kompatibel måte (f.eks. skru av datainnsamling, personlig tilpasset annonsering, redusert data lagringstid), men som aldri vil oppfylle Schrems-II-dommen fra 2020. I følge dette kan personopplysninger ikke lenger overføres mellom EU/EØS-land til USA på grunnlag av den såkalte Privacy Shield-avtalen, som tidligere regulerte denne overføringen.

Denne artikkelen er ikke en juridisk rådgivning og skal ikke forstås som sådan.
* Med standard oppsett, ingen individuelle dataavtaler eller justeringer
** Forkortelse for The General Data Protection Regulation, EUs forordning (regelverk) for personvern. Også kalt personvernforordningen. See Overføring av personopplysninger ut av EØS | Datatilsynet

Latest news

Vi er på jakt etter deg som liker både folk og teknologi, men ikke nødvendigvis har noen teknologiutdanning. 

Yngve W. Bergheim
Yngve W. Bergheim

let's get on with what Drupal 10 brings, a host of new features and improvements, making it the most powerful and flexible version of Drupal yet and how we can help you get there.

Sohail Lajevardi
Sohail Lajevardi

This year it was Nina’s first time at DrupalCon. Nina is one of our project managers who is young, eager and willing to learn more about the technical aspects of Drupal so she can use the knowledge to improve her day-to-day project management routines. Since DrupalCon is mostly attended by developers we wanted to interview Nina about how she experienced her first DrupalCon as a project manager.

Photo of Jessica Denkelaar
Jessica Denkelaar

After two years, it was finally time to continue Ramsalt’s one of the most exciting traditions and meet the Drupal community in person again at DrupalCon Prague 2022. Ramsalt had 11 of its team members joining the event in Prague and just as many were attending it virtually. Based on our team’s experience, we have picked out our top recommendations for you from this year’s big event.

Photo of Hansa Pandit
Hansa Pandit