Google Analytics blir mest sannsynlig ulovlig

Head of Client Operations
GA logo on laptop screen

Fra april 2023 vil Google Analytics mest sannsynlig bli ulovlig å bruke på norske nettsider siden statistikkverktøyet bryter med personvernforskrifter (GDPR). Datatilsynet i Norge har nettopp skrevet en artikkel hvor de ber bedrifter om å se etter et alternativt dataverktøy.

Dersom Datatilsynet fatter et vedtak om at den aktuelle nettsidens bruk av Google Analytics var i strid med GDPR, vil dette også kunne få konsekvenser for andre norske nettsteder. Derfor gjentar vi anbefalingen vår om å utforske alternativer til Google Analytics. Vi vil komme med nærmere informasjon om hva som gjelder og hvilke forventninger vi har til norske nettsider når vedtak er fattet. Dette kan komme tidligst i slutten av april.

Les hele artikkelen fra Datatilsynet.

Som erstatning for Google Analytics tilbyr Ramsalt Matomo Analytics. De viktigste fordelene og en sammenligning mellom Google Analytics og Matomo finner du her: Google Analytics 4 vs. Matomo Analytics.

For et individuelt tilbud og rådgivning angående dette er du velkommen til å ta kontakt med vår prosjektleder Nina Holzapfel.

Kan du fortsette å bruke Google Analytics likevel?

  • Google vil slutte å samle inn data for alle Google Analytics Universal (GA3) kontoer i juni 2023. Bedrifter er tvunget til å bytte til den nyeste versjonen kalt Google Analytics 4.
  • Google Analytics 4 står overfor lignende utfordringer som Google Universal Analytics (GA3)
    Datatilsynet har ikke tatt stilling til dette i den konkrete saken, men så vidt de kan se vil ikke Google Analytics 4 rette opp de problemene Datatilsynet har identifisert.
  • Det er noen innstillinger i Google Analytics som kan hjelpe deg med å sette den opp på en mer kompatibel måte (f.eks. skru av datainnsamling, personlig tilpasset annonsering, redusert data lagringstid), men som aldri vil oppfylle Schrems-II-dommen fra 2020. I følge dette kan personopplysninger ikke lenger overføres mellom EU/EØS-land til USA på grunnlag av den såkalte Privacy Shield-avtalen, som tidligere regulerte denne overføringen.

Denne artikkelen er ikke en juridisk rådgivning og skal ikke forstås som sådan.
* Med standard oppsett, ingen individuelle dataavtaler eller justeringer
** Forkortelse for The General Data Protection Regulation, EUs forordning (regelverk) for personvern. Også kalt personvernforordningen. See Overføring av personopplysninger ut av EØS | Datatilsynet

Latest news

Drupal 9 reached its end of life (EOL) on November 1, prompting the need for an upgrade plan. Upgrading from Drupal 9 to Drupal 10 is expected to be smoother, thanks to smaller, incremental updates and faster iterations. Drupal recommends fully updating your Drupal 9 site with the latest module and theme versions before transitioning to Drupal 10.

Pierre Aryee
Perry Aryee

Drupal has been a robust choice for building and maintaining websites for decades. Like all other CMS systems, technological advancements and security requirements continually evolve at rapid speed and older software versions will be taken off the market.
 

Nina
Nina Holzapfel

The fastest way to resolve a problem is to write a good support ticket. Learn how to write to get your problem fixed as soon as possible. 

Yngve W. Bergheim
Yngve W. Bergheim

Liker du å jobbe direkte med kunden i tverrfaglige team og bruke designmetodikk som arbeidsmetode? 

Photo of Eir Husby
Eir Husby