Avvir lansert - Ny nettavis på Ramsalt Media

Daglig leder / prosjektleder
Avvir website

Verdens eneste samiskspråklige dagsavis er lansert på avisplattformen Ramsalt Media.

Vi gleder oss til å jobbe videre med avisen og spre samiske dagsaktuelle nyheter ut i den digitale verden. Ávvir har kontor i Karasjok, Kautokeino, Alta og Lakselv og har et papiropplag på omlag 1100 eksemplarer. Máilmmi áidna sámegiel beaiveáviisa lea dál almmuhuvvon Ramsalt Media aviisalávddis.Mii illudit viidásat ovttasbargui áviissain ja juohkit sámi áigeguovdilis áššiid digitála máilbmái. Ávviris leat kantuvrrat Kárášjogas, Guovdageainnus, Álttás ja Leavnnjas, ja das leat birrasiid 1100 bábiráviisalohkki.

avvir.no

Latest news

CSS frameworks are very popular these days. They give us a head start without having to write a lot of CSS. There is this new shiny thing that's gaining a lot of attention these days, TailwindCSS.

Photo of Hansa Pandit
Hansa Pandit

We are giving here an analysis of what happened a couple of weeks ago regarding the fire in the datacenter in Strasbourg.

Martin Normann Lund
Martin Normann Lund

Google Analytics er komplisert og kan virke litt skremmende selv for digitale hoder. Ramsalt Lab har gleden av å inviterer til webinar med Einar Ryvarden, digitalredaktør i tidsskriftet.no.

Yngve W. Bergheim
Yngve W. Bergheim

Onsdag morgen ble vi vekket til et mareritt; det brant i et av datasentrene vi bruker. Hele Ramsalt våknet tidlig denne morgenen for å hjelpe til å redde det vi kunne fra brannen.

Martin Normann Lund
Martin Normann Lund