Avvir lansert - Ny nettavis på Ramsalt Media

Daglig leder / prosjektleder
Avvir website

Verdens eneste samiskspråklige dagsavis er lansert på avisplattformen Ramsalt Media.

Vi gleder oss til å jobbe videre med avisen og spre samiske dagsaktuelle nyheter ut i den digitale verden. Ávvir har kontor i Karasjok, Kautokeino, Alta og Lakselv og har et papiropplag på omlag 1100 eksemplarer. Máilmmi áidna sámegiel beaiveáviisa lea dál almmuhuvvon Ramsalt Media aviisalávddis.Mii illudit viidásat ovttasbargui áviissain ja juohkit sámi áigeguovdilis áššiid digitála máilbmái. Ávviris leat kantuvrrat Kárášjogas, Guovdageainnus, Álttás ja Leavnnjas, ja das leat birrasiid 1100 bábiráviisalohkki.

avvir.no

Latest news

En avgjørelser fra 13. januar i Østerike kunkluderer med at Google Analytics bryter med GDPR og er ulovlig å bruke.

Yngve W. Bergheim
Yngve W. Bergheim

The Liberian Observer is Liberia's first independent daily newspaper that envisions expanding into new markets and becoming the leading national digital newspaper. After thoughtful investigation they chose Ramsalt as digital partner.

Vi har fått en ny ramsalting til vårt Tromsø-kontor på tampen av året. Vi er nå over 20 ramsalte kvinner og menn klare til å hjelpe deg å bygge gode websider. 

In this article we want to have a closer look at pros and cons and similarities, this article should be useful for front-end developers or team leaders to decide which one will work best for the next project.

Soheil Sadeghbayan
Liam Soheil