Avvir lansert - Ny nettavis på Ramsalt Media

Daglig leder / prosjektleder
Avvir website

Verdens eneste samiskspråklige dagsavis er lansert på avisplattformen Ramsalt Media.

Vi gleder oss til å jobbe videre med avisen og spre samiske dagsaktuelle nyheter ut i den digitale verden. Ávvir har kontor i Karasjok, Kautokeino, Alta og Lakselv og har et papiropplag på omlag 1100 eksemplarer. Máilmmi áidna sámegiel beaiveáviisa lea dál almmuhuvvon Ramsalt Media aviisalávddis.Mii illudit viidásat ovttasbargui áviissain ja juohkit sámi áigeguovdilis áššiid digitála máilbmái. Ávviris leat kantuvrrat Kárášjogas, Guovdageainnus, Álttás ja Leavnnjas, ja das leat birrasiid 1100 bábiráviisalohkki.

avvir.no

Latest news

The Liberian Observer is Liberia's first independent daily newspaper that envisions expanding into new markets and becoming the leading national digital newspaper. After thoughtful investigation they chose Ramsalt as digital partner.

With this ongoing pandemic across the globe, we are much more dependent on the internet. Most of us will sooner or later face some kind of disability to access the web world, which makes it imperative that our websites are accessible to everyone.

Photo of Hansa Pandit
Hansa Pandit

Torsdag 24. mars er Ramsalt med som arrangører av enda et PHP Meetup i Bergen. 

Denne gangen skal vi holde et uformelt foredrag om Composer som er en av grunnsteinene i moderne Drupal- og PHP-utvikling. 

Arrangementet er åpent for alle. Påmelding:

https://www.meetup.com/PHP-Bergen/events/284512676/

Photo of Helge Notø
Helge Notø

En avgjørelser fra 13. januar i Østerike konkluderer med at Google Analytics bryter med GDPR og er ulovlig å bruke.

Yngve W. Bergheim
Yngve W. Bergheim