Avvir lansert - Ny nettavis på Ramsalt Media

Daglig leder / prosjektleder
Avvir website

Verdens eneste samiskspråklige dagsavis er lansert på avisplattformen Ramsalt Media.

Vi gleder oss til å jobbe videre med avisen og spre samiske dagsaktuelle nyheter ut i den digitale verden. Ávvir har kontor i Karasjok, Kautokeino, Alta og Lakselv og har et papiropplag på omlag 1100 eksemplarer. Máilmmi áidna sámegiel beaiveáviisa lea dál almmuhuvvon Ramsalt Media aviisalávddis.Mii illudit viidásat ovttasbargui áviissain ja juohkit sámi áigeguovdilis áššiid digitála máilbmái. Ávviris leat kantuvrrat Kárášjogas, Guovdageainnus, Álttás ja Leavnnjas, ja das leat birrasiid 1100 bábiráviisalohkki.

avvir.no

Latest news

The fastest way to resolve a problem is to write a good support ticket. Learn how to write to get your problem fixed as soon as possible. 

Yngve W. Bergheim
Yngve W. Bergheim

Liker du å jobbe direkte med kunden i tverrfaglige team og bruke designmetodikk som arbeidsmetode? 

Photo of Eir Husby
Eir Husby

In this article we'll go over everything you need to know about Copilot; setting up, how to use it to improve the development process, and some tips & tricks to make the most of Copilot and share some examples for JavaScript and PHP.

Pierre Aryee
Perry Aryee

Einar Ryvarden, digitalsjef, Tidsskrift for Den norske legeforening deler sine beste tips for et godt internt søk på nettsider.