Hosting drupal
Alle tjenester

Drift og support

Mange byrå kan levere et tilfredsstillende prosjekt. Flere har en god prosess og som kan gi et godt sluttresultat. Men når prosjektet er over og nettsiden er lansert, er det ikke alle som har en driftsorganisasjon som kan ta vare på kunden og nettsiden og sørge for stadige forbedringer. Resultatet blir gjerne at kunden og nettsidene blir neglisjert, helt til nettsiden er så utdatert og umoderne at det må gjøres en fullstendig oppgradering etter 3-4 år. Dette er både dyrt og gir ikke det mest optimale resultatet for kunden.

Hos Ramsalt har vi laget en driftsorganisasjon som sørger for at de nettsidene vi har blir vedlikehold og at kundene får kontinuerlig oppfølging. Vi har delt vår kontinuerlige support i tre deler.

E-postsupport

Supportepost for kritiske supporthenvendelser som krever rask oppfølging. Vi har en egen supportavdeling som står parat til å kaste seg over evt. utfordringer som skulle dukke opp.

Prosjektverktøy

Prosjektverktøyet teamwork.ramsalt.com for å følge fremdrift på prosjekter og generell utvikling, diskusjon av idéer, bestillinger og samtaler generelt.

Utviklingssyklus

Syklusdager: Videreutvikling og bugfix (ikke kritiske) samles opp og utvikles i visse sykluser som avtales med hver organisasjon f.eks. hver andre uke. Syklusdagen starter med et statusmøte med kontaktpersonen i Ramsalt og klienten.

Ramsalt Lab drifter over hundre nettsteder der vi tar hånd om alle oppdateringer som kommer og tilleggsmoduler som er i bruk. Dette gjelder både sikkerhetsoppdateringer og rene funksjonsmessige oppdateringer. Vi får automatisk beskjed når nye oppdateringer er tilgjengelige, og utfører disse på gitte intervaller. Sikkerhetsoppdateringer som kan påvirke systemet vil bli installert raskt, mens vedlikeholdsoppdateringer på moduler vil oppdateres i en månedlig syklus. 

Contact person

Yngve W. Bergheim

Kontaktskjema