Kilden - kjonnsforskning.no er lansert med Ramsalt Media

Daglig leder / prosjektleder
Kilden website preview

Kilden kjønnsforskning.no er et informasjonssenter for kjønnsforskning som får sin basisfinansiering fra Norges Forskningsråd. Kilden produserer blant annet et uavhengig nyhetsmagasin om aktuell forskning på kjønn. Magasinet er medlem i Fagpressen. Kilden eier og drifter også Tidsskrift for kjønnsforskning, et fagfellevurdert tidsskrift som utgis i samarbeid med Universitetsforlaget. Senteret utfører informasjonsarbeid på vegne av norske kjønnsforskningsmiljøer og påtar seg prosjekter fra eksterne oppdragsgivere.

Nettstedet finnes på både norsk og engelsk.
@Iteonorge og @andreasnygaard har levert designet.

Følg Kilden på Facebook her
Følg kilden på Twitter her
Se nettstedet her

Latest news

The Liberian Observer is Liberia's first independent daily newspaper that envisions expanding into new markets and becoming the leading national digital newspaper. After thoughtful investigation they chose Ramsalt as digital partner.

With this ongoing pandemic across the globe, we are much more dependent on the internet. Most of us will sooner or later face some kind of disability to access the web world, which makes it imperative that our websites are accessible to everyone.

Photo of Hansa Pandit
Hansa Pandit

Torsdag 24. mars er Ramsalt med som arrangører av enda et PHP Meetup i Bergen. 

Denne gangen skal vi holde et uformelt foredrag om Composer som er en av grunnsteinene i moderne Drupal- og PHP-utvikling. 

Arrangementet er åpent for alle. Påmelding:

https://www.meetup.com/PHP-Bergen/events/284512676/

Photo of Helge Notø
Helge Notø

En avgjørelser fra 13. januar i Østerike konkluderer med at Google Analytics bryter med GDPR og er ulovlig å bruke.

Yngve W. Bergheim
Yngve W. Bergheim