Kilden - kjonnsforskning.no er lansert med Ramsalt Media

Daglig leder / prosjektleder
Kilden website preview

Kilden kjønnsforskning.no er et informasjonssenter for kjønnsforskning som får sin basisfinansiering fra Norges Forskningsråd. Kilden produserer blant annet et uavhengig nyhetsmagasin om aktuell forskning på kjønn. Magasinet er medlem i Fagpressen. Kilden eier og drifter også Tidsskrift for kjønnsforskning, et fagfellevurdert tidsskrift som utgis i samarbeid med Universitetsforlaget. Senteret utfører informasjonsarbeid på vegne av norske kjønnsforskningsmiljøer og påtar seg prosjekter fra eksterne oppdragsgivere.

Nettstedet finnes på både norsk og engelsk.
@Iteonorge og @andreasnygaard har levert designet.

Følg Kilden på Facebook her
Følg kilden på Twitter her
Se nettstedet her

Latest news

CSS frameworks are very popular these days. They give us a head start without having to write a lot of CSS. There is this new shiny thing that's gaining a lot of attention these days, TailwindCSS.

Photo of Hansa Pandit
Hansa Pandit

We are giving here an analysis of what happened a couple of weeks ago regarding the fire in the datacenter in Strasbourg.

Martin Normann Lund
Martin Normann Lund

Google Analytics er komplisert og kan virke litt skremmende selv for digitale hoder. Ramsalt Lab har gleden av å inviterer til webinar med Einar Ryvarden, digitalredaktør i tidsskriftet.no.

Yngve W. Bergheim
Yngve W. Bergheim

Onsdag morgen ble vi vekket til et mareritt; det brant i et av datasentrene vi bruker. Hele Ramsalt våknet tidlig denne morgenen for å hjelpe til å redde det vi kunne fra brannen.

Martin Normann Lund
Martin Normann Lund