Yngve W. Bergheim

Yngve W. Bergheim

Yngve W. Bergheim

Daglig leder / prosjektleder

Yngve har erfaring som webutvikler og som spesialist i Drupal. Han har en rekke Drupal-nettsteder på samvittigheten og tok initiativ til den første Drupal-samlingen i Norge som senere har resultert i foreningen Drupal Norge, dar han også har sittet i styret. Han er også sertifisert prosjektleder.

Yngve har jobbet siden 1997 med webutvikling, og siden 2005 med hovedtyngde i rammeverket Drupal og har vært prosjektleder på mange utviklingsprosjekt. Yngve ble uteksaminert dataingeniør ved høgskolen i Tromsø i 2001, og hadde da en ventende jobb hos konsulentselskapet Accenture i Oslo. Ett år etter returnerte han til Tromsø for å være med å starte opp en næringslivsavis på nett, nord.no, der han var ansvarlig for utviklingen av nettavisen og de journalistiske verktøyene rundt. I 2001 var Yngve sentral i oppstarten av nettmagasinet TromsoBy.no der han ble senere redaktør og opparbeidet seg god forståelse for sosiale nettsted, nettskriving, nettkommunikasjon og brukervennlighet som har preget hans arbeid i ettertid.

Yngve ble deretter webansvarlig for de 11 Scibsted-eide avisene i Nord-Norge, deriblant Bladet Tromsø og Harstad Tidende. Utvikling av nettavisene og opplæring av nettjournalister var blant de viktigste oppgavene. i 2005 ble Yngve ansatt som utvikler og utviklingsleder i Utdanning.no. Yngve har i Utdanning.no vært ansvarlig for publiseringsløsningen på Utdanning.no og ledet flere prosjekter.