Skole
Alle tjenester

Universitet og høyskole

Den viktigste markedsføringskanalen mot nye studenter ligger på internett. Vi hjelper deg lykkes å nå ut til studenter og ansatte. Vi har vi flere universitet og høgskoler som kunder, deriblant Universitetet i Bergen, Oslomet, Duoc UC og Samisk høgskole.

Vi har utviklet flere nettsteder for Senter for IKT i utdanningen og ansatte i Ramsalt har vært sentrale i utviklingen av flere utdanningsrelaterte portaler som Utdanning.no, e-læringsplattformene Helsekompetanse.no fra Nasjonalt senter for telemedisin, Norsk digital læringsarena - ndla.no, samt GoTime.no.

Universitet og høgskoler har innhold som går mange år tilbake i tid. Vi har flere ganger importert store mengder data til Drupal, som gir en høy grad av fleksibilitet i forhold til visning av innhold og søking i arkiv. Vi tilrettelegger for en høy grad av logikk og struktur slik at store mengder informasjon kan nås på en fornuftig måte. Studenter nås ofte på sosiale medier. Derfor er publisering og deltakelse på sosiale medier en integrert del av våre løsninger.

Vårt produkt som er tilpasset for bruk av universitet og høgskoler er fleksibel og utvidbar. Den er tilpasset et moderne uttrykk og fungerer på alle mobile enheter fra første stund. I vår løsning er det enkelt å legge opp til

  • Kurskatalog og oversikt
  • Hendelser og ting som skjer
  • Nyheter
  • Folk og ansatte
  • Publikasjoner og oversikter over forskning

Contact person

Yngve W. Bergheim

Kontaktskjema