Tidsskriftet
Alle referanser

Tidsskrift for Den norske legeforening

Nettavis
Mennesker
Teknisk leder
Drupalutvikler, prosjektleder og designer

Kunden

Tidsskriftet redigeres av Den norske legeforening. Ramsalt Lab vant prisen for "beste medienettsted" under Splash Awards for nettavisen. Tidsskriftet har både faglige- og nyhetsartikler og debatt om legers virke og utdannelse. Forskningsartikler publisert i tidsskriftet gjennomgår en streng fagfellevurdering. Ramsalt har hatt gleden av å jobbe sammen Mark Porter Associates i London på dette store og komplekse prosjektet. Mark Porter har blant annet jobbet for The Guardian og Svenska Dagbladet tidligere. Tidsskriftet har høye krav til organisering av innhold så vel som design og grafisk uttrykk. Innholdet er organisert etter utgaver, etter innholdstype og innen fagområder og en del artikler er veldig rike og omfattende. Med lange tekster illustrert med tabeller og store bilder.

Ramsalt er en svært kompetent leverandør som leverte et meget stabilt nettsted der vi bare måtte gjøre helt små justeringer for å være på luften etter spesifikasjon og slik vi hadde planlagt.

Einar Ryvarden, utviklingsredaktør

Ramsalt Lab er teknisk leverandør og rådgiver for Tidskriftet med ansvar for:

 • Prosjektledelse
 • Konseptutvikling/interaksjonsdesign
 • Analyse/spesifikasjon/kravanalyse
 • Utvikling av webtjenester
 • Akseptansetestplan og -prosedyrer (verifikasjon og validering)
 • Dokumentasjon
 • Prosjektplan
 • Brukerdokumentasjon
 • Rapporter (fremdrift, status, referat)

Teknologi, integrasjon og konstruksjon

 • Drupal-applikasjon
 • Konfigurert for høy ytelse med Varnish, lastbalanserer og Memcache
 • Integrasjon mot tredjeparts avis-produksjonsverktøy.
 • Migrering fra eksternt abonnementssystem til brukerkontoer i Drupal.

Designet ble utført av Mark Porter

Other works

Nettavis
Nettavis