Neslee Canil Pinto

Photo of Neslee Canil Pinto

Neslee Canil Pinto

Drupalutvikler

Neslee jobber med fullstack og er en av de med flest bidrag til Drupal. I 2020 var han på en imponerende 26. plass på verdensbasis. Han har en Master i Informatikk, og kom til Ramsalt fra Drupalbyrået Specbee i 2020. Neslee elsker å bidra til Drupal-samfunnet og forsikrer seg alltid om at modulene han lager er effektive og uten bugs. Han har jobbet på noen fantastiske Drupal-prosjekter, som man kan se av hans Drupal-profil. På fritiden elsker han å spille fotball, og han representerer en klubb knyttet til hans lokale kirke.