Hansa Pandit

Photo of Hansa Pandit

Hansa Pandit

Drupalutvikler

Hansa har vært involvert i Drupal-samfunnet siden 2018, og hun elsker å bidra. Hun har erfaring med frontend utvikling så vel som UX-design.

Hansa liker å ta eierskap i sine prosjekter og få jobben gjort i tide, og dermed sikre best mulig kvalitet.

Hansa ønsker perfeksjon, og etterstreber høy kvalitet. Hun liker å lære nye ferdigheter og mener at ingeniører er en bro mellom mennesker og teknologi. Hun bryr seg om dyr og tar avstand fra mishandling og utnyttelse av dyr.