Sykepleien
All works

Sykepleien

News Site
Task

Ramsalt Lab er teknisk leverandør og rådgiver for Sykepleien. Netlife har gjennom flere år jobbet sammen med Ramsalt for å utvikle sykepleien.no 

People
Drupal developer / Project Manager
Chief Technical Architect
Drupal Frontend Engineer

Kunden

Sykepleien utgis av Norsk Sykepleierforbund og er et redaksjonelt uavhengig fagblad, som  setter sykepleiernes interesser på dagsordenen. Ramsalt har laget nettstedet sammen med Netlife, som har stått for design. Sykepleien publiserer nyheter, egne forskningsprosjekter, oversikt over relevante arrangement og en litteraturdatabase for feltet. 

Teknologi, integrasjon og konstruksjon

  • Drupal 7. I prosess med oppgradering til Drupal 8 i skrivende stund. 
  • Integrasjon mot ekstern nyhetsbrevstjeneste
  • Integrasjon mot eksternt produksjonssystem
  • Integrasjon mot Fotoweb (Fotoware) Digital Asset Management system
  • Automatisk PDF-generering og eksport til tredjeparts leverandører
  • Generering av DOI-nummer, og eksport av artikler til Crossref (vitenskapelig database). Egen funksjonalitet for å sjekke og fikse ugyldige DOI-referanser. 
  • Implementering av responsivt design

Other works