Personvernsærklering

1) Hvem er behandlingsansvarlig?
Denne personvernerklæringen gjelder for Ramsalt Lab AS sine nettsteder. Ramsalt Lab AS er behandlingsansvarlig for personopplysninger som samles inn på nettsiden ramsalt.com

2) Hva er formålet?
Våre registreringer inneholder kun informasjon som personen frivillig gir oss og vi henter ikke inn informasjon for dette formålet fra tredjeparter.

Informasjonen innhentes kun for å:
–  sende relevant vårt nyhetsbrev
–  forbedre brukeropplevelsen på siden
–  kontaktinformasjon - for at vi kan kontakte deg

3) Hva er det rettslige grunnlaget?
Det rettslige grunnlaget for behandlingen av personvernopplysninger er basert på frivillig, uttrykkelig og informert samtykke.

4) Hvilke personopplysninger behandles?
Eksempler på informasjon som innhentes og registreres:
– Din e-postadresse hvis du har meldt deg på vårt nyhetsbrev
– Informasjon om din bruk av nettsiden, blant annet i form av hvilke undersider som besøkes, nettleserinstillinger. IP-adresse blir ikke sporet da denne informasjonen anonymisering av Google Analytics. Databehandleravtalen til Google Analytics kan sendes på forespørsel.
– Chat-dialogen du gjennomfører via vårt chatverktøy Chatlio går inn til Slack, og kan slettes på forespørsel

5) Hvor hentes opplysningene fra?
Ramsalt Lab AS henter opplysninger gjennom skjemaer på våre nettsider ramsalt.com etter:
– påmelding til å motta nyhetsbrev
– påmelding til webinar og/eller kurs
– i det du fyller i et skjema


6) Er det frivillig å gi fra seg opplysningene?

Det er frivillig å oppgi personopplysninger til Ramsalt Lab AS

7) Utleveres opplysningen til tredjeparter?
Personopplysningene deles ikke med utenforstående tredjeparter, men Ramsalt Lab AS bruker underleverandører til utvikling og vedlikehold av nettsiden. Slike underleverandører kan behandle personopplysninger på vegne av Ramsalt Lab AS

8) Hvordan slettes og arkiveres opplysningene?
Informasjon innhentes gjennom påmeldingsskjema til vårt nyhetsbrev på ramsalt.com og lagres av oss i Mailchimp som er vår leverandør av utsending av nyhetsbrev. Informasjonen slettes på oppfordring ved å kontakte oss

9) Hvilke rettigheter har den registrerte og hvilke lands lovverk gjelder?
Som bruker av nettsidene våre har du rett til å kreve innsyn i personopplysningene som vi behandler om deg og hvordan de behandles. Du kan også kreve retting, sletting og begrensninger i behandlingen av personopplysninger i henhold til gjeldende personopplysningslov i Norge.

I tilfeller der behandlingen av personopplysninger er basert på samtykke kan du til enhver tid trekke samtykket tilbake.

10) Hvordan sikres opplysningene?
Ansatte i Ramsalt Lab AS har tilgang til Mailchimp som er vår leverandør av utsending av nyhetsbrev via personlig pålogging og har signert taushetserklæring i forhold til behandling av opplysninger som er registrert i systemet. Dersom du mener at Ramsalt Lab AS ikke har overholdt dine rettigheter i henhold til personopplysningsloven, har du rett til å klage til den aktuelle tilsynsmyndigheten. Dette gjøres ved å sende klage til Datatilsynet, kontaktinformasjon er tilgjengelig på datatilsynet.no.

11) Ramsalt Lab AS
Rådhusgata 3, 9008 Tromsø
Epost: firmapost at ramsalt.com

Sist oppdatert 26.08.2019