Intern

Sivert startet som praktikant hos Ramsalt februar 2020. Han studerer Medie- og dokumentasjonsvitenskap på universitetet i Tromsø og skal levere sin bacheloroppgave i samarbeid med Ramsalt til sommeren. På fritiden liker han å spille dataspill og være med venner. Sivert er selverklært brettspillmester.