Energiteknikk.net


energiteknikk.net er nettstedet til fagbladet Elektroteknikk som skriver om kraftproduksjon i stor og liten skala. Nettstedet ble utviklet med utgangspunkt i Ramsalt sitt standarddesign som vi har utviklet med tanke på kunder som vil komme raskt i gang med publisering. Annonseløsningen Revive Adserver. Integrasjon mot Mailchimp for rask utsendelse av nyhetsbrev. 

Teknologi, integrasjon og konstruksjon

  • Drupal 7
  • Integrasjon mot sosiale medier
  • Responsiv implementering av design
  • Integrasjon mot Revive Adserver
  • Integrasjon mot Mailchimp sin løsning for nyhetsbrev

 

Besøk nettsiden