Offentlig portal

Ramsalt Lab har lang erfaring med utvikling av offentlige portaler. Brukervennlighet, tilgjengelighet på alle plattformer, tilgjengelighet på sosiale medier og en moderne måte å presentere informasjon på er kjernen av gode offentlige nettsider.

Løsningen vår følger anbefalte og obligatoriske forvaltningsstandarder på standard.difi.no samt kvalitetskriteriene i kvalitet.difi.no. I alle våre prosjekter anser vi det som sentralt og viktig å følge gjeldende webstandarder, både for kode og for universell utforming på nett (WAI / WCAG), og dette er noe alle våre konsulenter har inngående kjennskap til.

Noen av kundene våre er Senter for IKT i utdanningen, Nasjonalt senter for telemedisin, Universitetet i Bergen og Høgskolen for Oslo og Akershus.