Intranett

Dagens arbeidsplass stiller store krav til å effektivt kunne dele kunnskap og informasjon. Vi mener et intranett skal oppleves sosialt, stimulere til økt samhandling og effektivitet.

Vår intranett løsning løser dette i tråd med behovene til din organisasjon og for å gi deg noen ideer kan Ramsalts intranett løsning for eksempel gi deg;

Et prosjektstyringsverktøy som alltid er tilgjengelig på nett og tilgjengelig på alle plattformer i alle prosjektets faser fra prosjektplanlegging, prosjektledelse, utarbeidelse av oversikter og effektiv rapportering ved avslutning av prosjekt

  • Frihet for ansatte til å jobbe effektivt fra hjemmekontor eller jobbing på farten
  • Løsning for gruppearbeid på skolen, universitet, høgskole eller arbeidsplassen
  • Styring av kundeservice og kundebehandling for nettbutikker
  • En plass for bedriften for å dele og lagre intern informasjon
  • Kontroll på store mengder informasjon