Marlon Saglia

Marlon Saglia

Marlon Saglia

Drupalutvikler og prosjektleder

Marlon har laget websider siden slutten av 90-tallet, og siden 2007 med fokus på utvikling på Drupal. 2006 startet han på informatikkstudiet i Bologna og laget parallelt nettsider som freelancer. I 2011 ble han ansatt som drupalutvikler og systemadministrator i Consorzio FIA som han jobbet i til 2014.

I 2014 flyttet han til Tromsø og startet i Ramsalt Lab som drupalutvikler. Marlon har en bred kompetanse på Drupal og jobber vel så godt med backend- som med frontend-programmering.