Fyll ut skjemaet etter beste evne så kommer vi straks tilbake til deg. 

Beskriv nettsiden gjerne så utdypende som mulig.
Si litt om målgruppen. Hvem kommer til å besøke nettsiden? Alder, kjønn, hvor de bor etc.
Trenger dere flere tjenester enn nevnt her, skriv de inn i "Beskriv nettsiden".
Nevn noen konkurrerende sider.
Skriv inn nettadressen til nettsider du liker. Skriv gjerne litt om hvorfor du liker disse (design, struktur, innhold e.l.)
Skal gi en pekepinn på hvor mye det er aktuelt å legge i en nettside. Kan være grovt anslag, og kan selvsagt justeres etter hvert.