Teknologi til ungdommen

Ramsalt har levert flere nettløsninger til Senter for IKT i utdanningen.

Senter for IKT i utdanningen ønsket seg ny ekstern nettside, der fokusområde var å presentere prosjekter senteret jobber med, samt den enkelte ansatte og dens arbeidsområder. Det ble lagt stor vekt på at mange av senterets brukere og potensielle besøkende på nettstedet har forskjellig utgangspunkt for sin informasjonsøken. Nettsiden ble lagt opp slik at brukerne har mange veier inn, og innhold skulle finnes i forskjellige kontekster; per tema, per målgruppe, per innholdstype, relasjon til prosjekt og relasjon til ansatt. Senteret er en prosjektorganisasjon og mye av den interne produksjonen er relatert til disse.

Besøk nettsiden

Teknologi, integrasjon og konstruksjon

  • Nettløsning basert på Drupal-rammeverket
  • LDAP-integrasjon
  • Responsivt design
  • SOLR-søk med fasettering