Nettløsning for Samisk høgskole

Samisk Høgskole ønsket med sin nye nettløsning å rekruttere flere studenter, gi informasjon om studier og forberede brukervennligheten. En nettløsning for en høgskole eller universitet har en sammensatt brukergruppe og nettløsningen skal fungere godt for alle. Nettportalen er den viktigste informasjonskanalen utdanningsinstitusjoner har i dag og skal også være portalen inn mot ulike verktøy som brukes i undervisningen. Sosiale medier er en viktig del av studentenes hverdag og er selvfølgelig integrert.

Se nettsidene

Teknologi, integrasjon og konstruksjon

  • Høgskole og Universitetsportal basert på Drupal-rammeverket
  • Responsivt design
  • Flerspråklig med samisk, norsk og engelsk.
  • Integrasjon med LDAP for autentisering og ansatteinformasjon.