Enkel publisering med Drupal

Drupal er et rammeverk basert på fri programvare. Løsningen er en av verdens mest brukte med over en million installasjoner. Med siste versjon av løsningen har publisering på nett aldri vært enklere med intuitivt grensesnitt og brukervennlige funksjoner. 


Druplicon, the Drupal avatarDrupal er en løsning i stadig utvikling, hvor flere tusen utviklere arbeider kontinuerlig på hver sin kant av verden med å forbedre og utvikle nye funksjoner til systemet. Det er en rekke store internasjonale og nasjonale nettsteder som kjører på Drupal, som Whitehouse.gov og Economist.com, men mest vanlig er Drupal på små og mellomstore nettsteder.

Fordelene med Drupal er fleksibilitet og muligheten til å skreddersy løsninger ovenpå en velfungerende motor som ivaretar viktige aspekter som sikkerhet og ytelse.

Siden Drupal er fri programvare er kunden fri til å flytte løsningen sin til en annen leverandør, eller velge andre samarbeidspartnere i fremtiden. Det er et stort økosystem av norske og internasjonale firmaer som spesialiserer seg på plattformen, og kunder er derfor ikke låst til en leverandør eller en proprietær programvarepakke de ikke har eierskap over.

Gode grunner til å velge fri programvare:

 • Gjenbruk
  Fri programvare muliggjør og forenkler gjenbruk av programvare. Det er enkelt og juridisk uproblematisk å ta i bruk programvare andre har laget, også på tvers av juridiske enheter.
 • Kvalitet
  Det er et stort økosystem av norske og internasjonale firmaer, organisasjoner og enkeltindivider som spesialiserer seg på Drupal. Tusenvis av utviklere bidrar med å forbedre koden.
 • Effektivitet
  Fri programvare gjør utviklerne mer effektive. Du deler programvare, kode og biblioteker seg imellom og på den måten bygger du på et solid fundament som andre har gjort forut og slipper å starte på nytt hver gang.
 • Ingen leverandørbinding
  Om du er misfornøyd med leverandøren kan en annen leverandør ta over.
 • Økonomi
  Det er ingen lisenskostnader knyttet til fri programvare, du betaler kun for tilpasning og drift. En rekke bestanddeler er ferdigutviklet (moduler, biblioteker), og klare til å ta i bruk kostnadsfritt.
 • Deling
  Fri programvare muliggjør deling av løsninger du enten selv har utviklet, eller videreutvikling av løsninger laget av andre.

Utvidbar funksjonalitet

Drupal er et modulært system og det er enkelt å legge til utvidelser for å utvide funksjonaliteten på nettstedet. Utvidelser finnes gjerne ferdig utviklet og kan gratis lastes ned og konfigureres, eller du utvikler denne funksjonaliteten til prosjektet og deler den med miljøet.

Drupal er kjent for å være svært funksjonsrikt og ha endeløse utvidelsesmuligheter, samtidig som det er velprøvd og brukervennlig. Nedenfor har vi listet en del av standardfunksjonaliteten i løsningene Ramsalt Lab leverer med Drupal.

Brukervennlighet

Publiseringsløsningen Drupal har et sterkt fokus på brukervennlighet og tilgjengelighet (universell utforming), og er en av markedslederne på disse områdene. I siste versjon er spesielt fokusert på å strømlinjeforme prosessen for innholdsutviklere i portalen.

Løsningen vil ha høyt fokus på bruksmønster og arbeidsflyt, både for kunder som skal bruke nettstedet for å finne relevant informasjon og brukerne som skal jobbe redaksjonelt med nettstedet.

Velprøvd teknologi

Drupal er et av verdens mest brukte publiseringssystemer med over en million installasjoner, all teknologi er utprøvd, funksjonell og dokumentert, og kontinuerlig forbedret.

Plattformuavhengighet og responsivt design

Drupal vil fungerer med vanlige nettlesere og mobile enheter som smarttelefon og nettbrett. Et responsivt design betyr at nettstedet automatisk tilpasses den enhet brukeren til enhver til benytter, som mobiltelefon, nettbrett eller stor skjerm / desktop. Design og interaksjonsmuligheter tilpasses automatisk. Ramsalt Lab var en av de første til å implementere teknologien i Norden etter at BostonGlobe var først ute med responsiv design i september 2011.

Integrasjoner og kompatibilitet

En av styrkene til Drupal er at løsningen lett lar seg integrere mot andre systemer. Løsningen kan integreres både med andre innloggingssystemer, applikasjoner og databaser. Krever egen spesifikasjon.

Drupal har støtte for et REST-api der utvalgt innhold kan hentes via JSON, XML eller RSS. Og presenteres på eksterne sider.

Multimedia og bildegalleri

Drupal har sterk håndtering av all media, fra lyd og bilde til video. Video kan vises i egen integrert avspiller eller du kan inkludere video fra eksterne kilder (som YouTube, Vimeo m.fl.).

Bildegalleri kan enkelt genereres med dra og slipp og fungerer både på desktop og mobil.

Når du legger inn innhold vil du kunne legge til bilder og filer som du har på harddisk, eller gjenbruke bilder og filer som allerede er lagt inn ved hjelp av en bildeutforsker. Det er også et sentralt multimediebibliotek du kan navigere i, samt laste opp filer til.

God redigeringsfunksjonalitet

Drupal har et raffinert administrasjonsgrensesnitt for redaktører. Ved opprettelse/redigering av artikler kan du forhåndsvise, lagre kladd, se på tidligere versjon, se endringer fra tidligere versjoner.

Drupal har også støtte for låsing av artikler når du redigerer slik at du ikke kan redigere samme artikkel samtidig.

Nyttige funksjoner:

 • Tidsstyrt publisering
 • Krysspublisering
 • Forside- og seksjonsadministrasjon med drag and drop

Flerspråklighet

Drupal er et fullstendig internasjonalisert system, og brukergrensesnittet er oversatt til en lang rekke språk. Det er i tillegg fullstendig oversettingsarbeidsflyt for alt publisert innhold. Antall språk for et nettsted er ikke begrenset.

Intranettfunksjonalitet

Drupal har sterk rolle- og tilgangsstyring, og tilgjengelighet på både innhold og funksjonalitet kan begrenses for spesialtilpasses forskjellige brukergrupper.

Et godt og relevant intranett krever imidlertid egen spesifikasjon på bruksområder og mål ut over ren rolle- og tilgangsstyring.

Nettbutikk og E-handel

Drupal fungerer veldig bra som komplett e-handelssystem med commerce-integrasjonen.

Navigasjon og menystruktur

Drupal har en enkel og oversiktlig menyadministrering. Hver menystruktur har sin plass på siden og vil støtte flere nivåer med undermenyer. For å forenkle arbeidsflyten vil vi legge til rette for at hele sitemap med innhold og struktur kan lages fra menyoversikten i admin-grensesnitte. Dette har vist seg å være en effektiv måte å bygge og vedlikeholde nettsted med mye informasjon.

Tilgang og roller

Tilgang til systemet og funksjonalitet styres av Drupals rettighetssystem. Rettigheter og tilgang vil være predefinert for de enkelte rollene. Der det er hensiktsmessig vil rettigheter til å kunne se, redigere eller slette innhold kunne settes for det enkelte innlegg.

Det vil også være en administrator rolle som har alle rettigheter, inkludert å opprette brukere, stille rettigheter og endre alt innhold. Drupals super admin vil bli tilgjengelig for kunden.

Taksonomi og metadata

Innhold kan enkelt kategoriseres i Drupal og disse relasjonene kan igjen brukes til å fremheve relevant innhold til brukerne. Dette kan gjøres med fri-tagging (nøkkelord) og/eller forhåndsdefinerte kategorier.

Publisering av innhold

Løsningen vil bestå av flere innholdsseksjoner, og det vil bli lagt opp til en tilpasset arbeidsflyt der innleggingsskjema for innhold vil være tilpasset det enkelte formålet. Eksempelvis til et arrangement og en nyhet ha forskjellig skjema.

Det vil være en rik-tekst-editor tilgjengelig for priviligerte brukere. Her vil du typisk kunne endre tekst-formatering, lage tabeller og lister, legge til lenker. For enkel håndtering av interne lenker vil det være en funksjon som søker opp artikler i editoren.

Alle innholdstyper vil støtte tidsbestemt publisering.

Universell utforming

Løsningen vil støtte offentlige krav om universell utforming (WAI - WCAG 2.0 nivå AA).

SEO

For god optimalisering mot søkemotorer vil det genereres pene URL’er som beskriver innholdet i seksjon eller menyhierarkiet. Dette vil bli gjort med Pathauto.

For metadata vil metatag-modulen lagt til og konfigurert slik at det alltid vil være en relevant metabeskrivelse på sidene.

HTML og semantikk i frontend vil være satt opp basert på best-practices for god søkemotoroptimalisering.

Migrering og import

Import kan skje inkrementelt der du importerer det meste av arkivet frem til en gitt dato, før du importerer siste publiserte artikler fra dato til lanseringsdato rett før nettstedet går live. På den måten slipper du dobbeltpublisering.

Vi har importert arkiv fra blant annet Kommunal rapport, Morgenbladet og Barents Observer. Felles for alle var at utgangspunktet var strukturerte XML-filer eksportert fra forskjellige systemer, med løse referanser til bildefiler. Arkivet til Morgenbladet strakte seg tilbake til 1997 og inneholdt over 50 000 artikler. Arkivet besto av artikkeldata fra tre tidligere løsninger og formatene varierte en del. Vi har gode funksjoner for å massere data slik at de kommer pent inn i ny løsning, uten gammelt grums.