• Tidsskriftet nettside skjermbilde
  • Tidsskriftet på Drupal og Ramsalt Media!

    Tidsskrift for Den norske legeforening (Tidsskriftet) redigeres av en redaksjon underlagt Den norske legeforening. Det publiseres både faglige artikler, oversiktsartikler, nyhetsartikler og debatt om legers virke og utdannelse og omtaler av doktorgrader. Forskningsartikler publisert i Tidsskriftet gjennomgår fagfellevurdering, men det meste stoffet er nyhets- og debattstoff samt annonser.

  • We are hiring!

    Frontend Developers. Look over here!
    We are a Norwegian/German web agency and are now looking for more employees and interns for our offices in Tromsø, Oslo, Berlin and Bergen

    Sider